Rechercher bateaux à vendre
Publicité

Oehlmann Alu S Spant

€39 500

Présenté par:

Scheepsmakelaardij Goliath

Hendrik Bulthuisweg 2
Sneek
Pays-Bas
+31 (0)515 560410

Voir tous les bateaux de ce vendeur
 

Contacter le vendeur

X
* Nous ne pouvons pas poster votre message, veuillez svp vérifier les champs mentionnés et essayer de nouveau

Merci

Nous avons directement envoyé vos coordonnées au vendeur

La demande ne peut être terminée

Il se peut que vous ayez saisi des informations non correctes ou que le serveur ne réponde pas. Veuillez de nouveau télécharger cette page ou recommencer plus tard.

Contacter le vendeur

X
* Nous ne pouvons pas poster votre message, veuillez svp vérifier les champs mentionnés et essayer de nouveau

Merci

Nous avons directement envoyé vos coordonnées au vendeur

La demande ne peut être terminée

Il se peut que vous ayez saisi des informations non correctes ou que le serveur ne réponde pas. Veuillez de nouveau télécharger cette page ou recommencer plus tard.

Marque Oehlmann
Modèle Alu S Spant
Année 1962
Condition Occasion
Prix €39 500
Type Voile
Classe Sloop
Longueur 11.15 m
Carburant Diesel
Matériau de la coque Aluminium
Location Hoorn, Pays-Bas
Statut en matière fiscale Taxe non payée
Bau 3.2 m
Tirant d'eau max. 1.65 m
Type de quille autre
Marque du moteur Mitsubishi
Carburant Diesel
Année du moteur 2006
Appareillage Électrique
 • Prise de quai
Électronique
 • Sondeur
 • Radio
 • Compas
 • GPS
 • VHF
Équipement Interieur
 • Four
Architecte Oehlmann
Cabines 2
Réservoirs de carburant 1 x 120 litres
Réservoirs à eau douce 1
Forme de la coque autre

Description

Deze klassieke S spant is een van de eerst gebouwde alu scherpe jachten. Heeft u plannen om de wereld rond te zeilen? Zoek dan niet verder!

Deze prachtige klassieke  Aluminiuum S Spant is minimaal een bezichtiging waard, want dit schip moet je beleven en voelen......één van de eerste aluminium gebouwde zeiljachten. Dit fantastische schip, Yawl getuigd, is tevens geschikt voor een rondje om de wereld. Het onderwaterschip is uniek te noemen en door die bouw heeft u ook veel binnen ruimte en een stahoogte van wel 2 meter.

Zeker met de Mitsubishi motor van 42 pk uit  2006  is dit schip zeker haar huidige prijs waard. !!

Welke kenner gaat er met deze prachtige oude Dame vandoor ?

Maak gerust een afspraak als we uw intresse hebben gewekt en kom het schip bewonderen. Uw Makelaar Egbert van Dalsem 0653858418

Bij dit prachtige schip zijn bij nader onderzoek enige plekken in de houten opbouw geconstateerd die aandacht behoeven evenals het teakdek en de hoofdmast. Omdat de eigenaar helaas geen tijd heeft om dit zelf te restaureren hebben wij in overleg besloten de "Ayesha" voor de liefhebber te laten gaan voor slechts 39.500,= Euro.

Het moge duidelijk zijn dat biedingen onder de huidige vraagprijs niet geaccepteerd zullen worden.Algemeen
Rompvorm: Een prachtig gelijn onderwaterschip maakt dit schip uniek. De bouwwijze door een bekende werf ziet u op de foto's en door de vele spanten is er een prachtige stijve romp ontstaan.
Overig:

Indien u dit schip op de kant ziet is dat indrukwekkend, met een hele fraaie klassieke lijn begrijp je ( en zeker de kenner ) wat dit schip te bieden heeft.

Het teakdek is nog in goede staat en dik genoeg, er zullen wel enige ruber naden vervangen dienen te worden en mogelijk enkele losse delen opnieuw verlijmd.

Tevens zal de houten opbouw op enkele punten in de toekomst gerestaureerd moeten worden,doch naar ons idee is de noodzaak niet per direkt aanwezig.

Bij een dergelijk schip is dit een continu proces zoals de kenner bekent zal zijn.


Accommodatie
Overig:

De accomodatie is eenvoudig maar doeltreffend!


Motor, electra, water
Watertank & materiaal: kiel
Overig:

Het schip heeft in 2006 een nieuwe motor geplaatst gekregen, dat maakt deze klassieker nóg aantrekkelijker.


Tuigage
Lieren: 5 lieren in totaal
Fok: keerfok
Overig:

De zeilen zijn in prima staat.

De grote houten mast moet gedeeltelijk gerestaureerd.


Navigatie en electronica
Overig:

De navigatie is eenvoudig, zoals dat bij een klassieker hoort, wilt u zelf hier het nieuwste van het nieuwste plaatsen kan dat natuurlijk ook.

Wel is er een professionele Ariës stuur windvaan aanwezig, iets wat voor grotere reizen onontbeerlijk is.


Uitrusting
Overig:

Teakdek is gerenoveerd en in goede staat. Zeebrief aanwezig.


Veiligheid
Overig:

Voor die grote reis die u wellicht wil maken met dit schip is enige aanvulling op overlevings gebied gewenst.


Veiligheid

 • ESP: 39500

Omschrijving Duits

Diese klassische S-Span ist eine der ersten gebauten Aluspann-Yachten. Haben Sie Pläne, um die Welt zu segeln? Dann suchen Sie nicht weiter!

Diese schöne klassische S-Span ist mindestens einen Besuch wert, denn dieses Schiff muss man erleben und atmen....... eine der ersten aus Aluminium gebauten Segelyachten. Das Unterwasserschiff ist einzigartig und aufgrund der Konstruktion haben Sie auch viel Platz im Inneren und eine Stehhöhe von 2 Metern. Bitte vereinbaren Sie einen Termin, wenn wir Ihr Interesse geweckt haben und kommen Sie vorbei und bewundern Sie das Schiff. Ihr Makler Egbert van Dalsem 0653858418Allgemein
Rumpfform: Ein wunderschön ausgekleideter Unterwasserrumpf macht dieses Schiff einzigartig. Die Bauweise durch eine bekannte Werft ist auf den Fotos zu sehen und durch die vielen Sparren ist ein schöner steifer Rumpf entstanden.
Sonstiges:

Wenn Sie dieses Schiff an Land sehen, ist es beeindruckend, mit einer sehr schönen klassischen Linie verstehen Sie, was dieses Schiff zu bieten hat.


Innenausstattung
Sonstiges:

Die Unterbringung ist einfach, aber effektiv!


Motor, Elektrik, Wasser
Wassertank: Kittel
Sonstiges:

Das Schiff hat im Jahr 2006 einen neuen Motor eingebaut bekommen, was diesen Klassiker noch attraktiver macht.


Besegelung & Rigg
Winden: 5 Winden insgesamt
Fock: Erhaltung der Zucht
Sonstiges:
Die Segel sind in gutem Zustand.
Nautische Instrumente
Sonstiges:

Sehr einfache Navigationsecke. Das können Sie einkaufen!


Zubehören
Sonstiges:

Teakdeck ist renoviert und in gutem Zustand. Reisepass vorhanden.


Sicherheit
Sonstiges:

Für die große Reise, die Sie vielleicht mit diesem Schiff machen wollen, ist eine Ergänzung im Überlebensbereich gewünscht.


Specificaties

 • Besturing: Stuurwiel
 • Doorvaarhoogte: 15

Uitrusting

 • Walstroom

Interieur

 • Aantalslaapplaatsen: 4
 • Geluidsinstallatie

Navigatie & electronica

 • Dieptemeter
 • GPS
 • Kompas: Dit bijzondere nautische klassieke kompas is geheel in stijl met deze klassieker.
 • Marifoon
 • Navigatieverlichting
 • Log

Motor

 • Vermogen: 43
 • Aandrijving: Shaft
 • Aantalmotoren: 1
 • Aantalcilinders: 4
 • Maximumsnelheid: 6
 • MaxSnelheid: 7
 • tankinhoud: 120

Omschrijving Engels

This classic S truss is one of the first built alu sharp yachts. Do you have plans to sail around the world? Then look no further!

This beautiful classic S span is at least worth a visit, because this ship must be experienced and breathe....... one of the first aluminum built sailing yacht. This fantastic ship, ketch rigged, is also suitable for a round the world, a serious world trip. The underwater hull is unique and because of that construction you also have a lot of inside space and a headroom of 2 meters. Please make an appointment if we have aroused your interest and come and admire the ship. Your broker Egbert van Dalsem 0653858418General
Hull shape: A beautiful lined underwater hull makes this ship unique. The construction method by a well-known yard can be seen in the photos and because of the many rafters a beautiful rigid hull has been created.
Other:

If you see this ship on the shore it is impressive, with a very nice classic line you understand what this ship has to offer.


Accommodation
Other:

The accommodation is simple but effective!


Engine, electrics, water
Water tank & material: smock
Other:

The ship has had a new engine installed in 2006, which makes this classic even more attractive.

The ship has a new engine.
Rig and sails
Winches: 5 winches in total
Jib: retaining breeding
Other:

The sails are in fine condition.


Navigation and electronics
Other:

Very easy navigation angle. You'll love shopping for that!


Equipment
Other:

Teak deck has been renovated and is in good condition. Sailing certificate present.


Safety
Other:

For that great voyage you may wish to take with this ship, some supplementation in survival area is desired.


Montre Plus…

Présenté par:

Scheepsmakelaardij Goliath

Hendrik Bulthuisweg 2
Sneek
Pays-Bas
+31 (0)515 560410

Voir tous les bateaux de ce vendeur
 

Contacter le vendeur

X
* Nous ne pouvons pas poster votre message, veuillez svp vérifier les champs mentionnés et essayer de nouveau

Merci

Nous avons directement envoyé vos coordonnées au vendeur

La demande ne peut être terminée

Il se peut que vous ayez saisi des informations non correctes ou que le serveur ne réponde pas. Veuillez de nouveau télécharger cette page ou recommencer plus tard.

Présenté par:

Scheepsmakelaardij Goliath

Hendrik Bulthuisweg 2
Sneek
Pays-Bas
+31 (0)515 560410

Voir tous les bateaux de ce vendeur
 

Contacter le vendeur

X
* Nous ne pouvons pas poster votre message, veuillez svp vérifier les champs mentionnés et essayer de nouveau

Merci

Nous avons directement envoyé vos coordonnées au vendeur

La demande ne peut être terminée

Il se peut que vous ayez saisi des informations non correctes ou que le serveur ne réponde pas. Veuillez de nouveau télécharger cette page ou recommencer plus tard.

Services

Publicité
X